Beebikool » Tegevused.

Tegevused

Tunni esimeses pooles me laulame, kuulame erinevat muusikat, liigume ja tantsime selle saatel. Veel kiigutakse, silitatakse, patsutatakse, mängitakse sorme-ja hüpitusmänge. Lapsed saavad ka ise proovida erineva kolaga pille: kolapulki, marakaid, kastanjette jne.
Samuti kuulub laulu ja muusika juurde voimlemine. Harjutused on koostatud selle järgi, mis lapse elus hetkel oluline on - näiteks pea tostmine ja hoidmine, keeramine ja pööramine, roomamine, seismine, tasakaalu hoidmine, jooksmine.

Tunni teises pooles meisterdame. Esialgu küll meisterdavad rohkem emad, aga eks nii opibki laps maailma avastama. Käelise tegevuse eesmärgiks ei ole meil töö tulemus, vaid protsess. Tunni lopus jääb aega ka suhtlemiseks ja mängimiseks omaealistega.

Lisaks peame meeles sünnipäevalapsi, tähistame joulusid ja muid tähtpäevi ning oppeaasta lopetame pidulikult lopupeoga.